Studentbelang

Algemeen
StudentBelang op USBO
StudentBelang is een overkoepelend orgaan, waarin alle medezeggenschappers van USBO zich verenigen. USBO studenten worden vertegenwoordigd binnen het REBO-bestuur, de Faculteitsraad, het USBO-bestuur, het Masterbestuur, het Bachelorbestuur en in de Opleidingscommissie. Wil je meer weten over wat deze studenten voor jou kunnen betekenen? Lees dan hier snel verder!

Wat is StudentBelang?
StudentBelang is een overlegorgaan dat wordt gefaciliteerd door Perikles. In dit overlegorgaan zitten alle USBO-studenten die actief zijn in de medezeggenschap op USBO. De studenten zijn in verschillende besturen, raden en commissies actief. Direct of indirect gekozen, benoemd of voorgedragen, alle studenten die een functie hebben binnen de medezeggenschap op USBO vertegenwoordigen jullie!

Waar is StudentBelang op dit moment mee bezig?
Leden van StudentBelang zijn de vertegenwoordigers van alle USBO studenten. Het is dan ook belangrijk voor StudentBelang om te weten hoe USBO studenten denken over bepaalde thema’s. StudentBelang probeert deze input bijvoorbeeld te verzamelen door studenten en docenten in debat te laten gaan, over thema’s die spelen binnen USBO. Daarnaast is StudentBelang altijd te bereiken op het volgende mailadres: studentbelang.usbo@uu.nl. Wil jij op de hoogte blijven van de StudentBelang activiteiten? Houd dan de Perikleswebsite en de StudentBelang Facebookpagina in de gaten.

Wat kan StudentBelang voor mij doen?

Heb jij als student een vraag, klacht, opmerking, tip of idee over de gang van zaken op USBO? Bijvoorbeeld over zaken die betrekking hebben op het onderwijs (zowel inhoudelijk als praktisch), waarbij je kan denken aan de kwaliteit van de les, het aantal contacturen, de grootte van de leergroep en tentamens die te laat zijn nagekeken. Of heb je een vraag of opmerking over zaken die gaan over de ICT, het gebouw, de bibliotheek? Laat het StudentBelang weten via: studentbelang.usbo@uu.nl of spreek een van de leden van StudentBelang aan. Meer informatie over StudentBelang? Neem een kijkje op de Facebook pagina. De leden van StudentBelang zijn:

USBO bestuur: Tessa Maliepaard
Bachelor bestuur: Sam Al Hashish
Master bestuur: Isa Geerts
Opleidingscommissie: Liv Bierenga, Tess van der Linden, Madelotte Hoogbergen, Robin de Ruiter
Faculteitsraad REBO: Joost Agterdenbos, Paul van Beuzekom, Immo Epema
Coördinator Onderwijs: Nova Bernards
X