Stagemogelijkheden Nautus

Stagemogelijkheden Nautus

Gemeenten  veranderen voortdurend onder invloed van veranderingen in het krachtenveld. Nautus helpt gemeenten bij het realiseren van succesvolle veranderingen. Dat doen we voor de afdelingen en de teams die sociaal-maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Met inzet van een sterk team van creatieve en betrokkenveranderaars. Al 15 jaar. En voor meer dan 150 gemeenten.

Context
Niet iedereen is in staat om op eigen kracht mee te doen. Gemeenten zijn steeds meer aan zet om juist die mensen de helpende hand te bieden. Als één ding zeker is, dan is het wel het krachtenveld dat telkens nieuwe eisen stelt aan gemeenten: regels vanuit Den Haag, nieuwe politiek-bestuurlijke ambities, belangen van stakeholders, wetenschappelijke inzichten, goede (en slechte) praktijken, bezuinigingen of juist extra middelen voor nieuwe taken.

Onderzoek
Nautus wil meer inzicht in de behoefte van gemeenten (aan competenties, aanpakken, methodieken etc.) bij het doorvoeren van veranderingen. Nautus wil (1)onderzoek uitvoeren naar factoren die in afgelopen jaren bepalend zijn geweest voorsuccesvolle veranderingen in het sociaal domein. Daarop aansluitend (2) wil Nautus onderzoeken welke ontwikkeling / trend / behoefte gemeenten zien op het gebied van succesvol veranderen in de komende 10 jaar. Beide onderzoeken moeten inzichten en aanbevelingen opleveren voor de veranderkracht van gemeenten in het algemeen ende ontwikkeling van de dienstverlening van Nautus in het bijzonder.

Iets voor jou?
Wij zoeken een tweetal kandidaten voor het uitvoeren van bovenstaande onderzoeken. Beide onderzoeken hebben in beginsel een looptijd van 6 maanden en kunnen gelijktijdig starten. Vanzelfsprekend zal bij aanvang de onderzoeksvraag worden aangescherpt. Binnen Nautus zal begeleiding plaatsvinden door een partner. Er is een stagevergoeding beschikbaar, afgestemd op de maximale looptijd. Je werkt bij ons op kantoor, draait mee in diverse activiteiten en maakt gebruik van onze kantoorfaciliteiten. Afspraken over geheimhouding en publicatie zullen in de stageovereenkomst worden vastgelegd.

Heb je interesse?
Bel of mail dan met Stuart Weir: s.weir@nautus.nl of 06-41139734.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X