Research Project

Het Research Project is een internationaal en sociaal-maatschappelijk georiënteerd onderzoeksproject dat elke twee jaar plaatsvindt. Vanuit Perikles organiseert de Research Project commissie in samenwerking met USBO een onderzoeksreis in november 2022. Op de reis zullen zij samen met twintig medestudenten veldonderzoek doen.

De RP commissie heeft voor de deelnemers een mooie reisbestemming gekozen en een overkoepelend onderzoeksthema bedacht. Eerdere succesvolle projecten gingen onder andere naar Singapore, Zuid-Afrika en Suriname, dus dat is veelbelovend! Op 31 januari 2022 zullen de bestemming en het thema bekend worden gemaakt in de hoorcollegezaal op de USBO. In februari 2022 zal het selectieproces voor de twintig deelnemers plaatsvinden en in periode 4 van dit schooljaar zal er onderwijs georganiseerd worden voor de twintig deelnemers, aansluitend op het onderzoeksthema en de reisbestemming.

Voor meer informatie kun je terecht op de Instagram pagina @researchprojectusbo en je mag altijd een mail sturen aan researchproject@svperikles.nl !

Het Research Project is onderdeel van de B&O Academie. Voor vragen hierover of als je je vragen niet bij bovenstaand mailadres kwijt kunt, neem dan contact op met de coördinator van de B&O Academie Jasmijn van Harten op het volgende e-mailadres: e.j.vanharten1@uu.nl

X