Perikles Documenten Archief (PDA)

Login om deze pagina te kunnen bekijken!

Sluiten

*
*

You do not have access to this post.

Op deze pagina zijn belangrijke documenten te vinden. De documenten gaan over de voortgang en de toekomst van de vereniging. Zo vindt je hier agenda’s en notulen van Algemene Ledenvergaderingen, (beleids)verslagen van besturen, voordrachten van o.a. de Raad van Bestuursvoordracht en Raad van Toezicht, en meer. Heb je vragen over onderstaande bestanden, of mis je een bestand, mail dan naar secretaris@svperikles.nl.

You do not have access to this post.

22e bestuur

Stukken Wissel ALV 22 september

Agenda Wissel ALV 22 september 2022
Notulen Wissel ALV 22 september 2022 

Stukken Beleids ALV 15 september

Agenda Beleids ALV 15 september 2022
Beleidsplan ‘Perikles samen vooruit’
Infographic beleidsplan ‘Perikles Samen Vooruit’
Begroting Perikles 2022|2023
Toelichting op de begroting 2022|2023

Herziene stukken Beleids ALV 15 september

Notulen Beleids ALV 15 september
Herzien Beleidsplan ‘Perikles samen vooruit’ 2022|2023
Oplegnotitie beleidsplan ‘Perikles samen vooruit’ 2022|2023
Herziene begroting 2022|2023
Herziene toelichting op de begroting 2022|2023

21e bestuur

Stukken Beleids ALV 16 september

Agenda Beleids ALV 16 september 2021
Beleidsplan ‘Perikles aan zet’
Infographic beleidsplan ‘Perikles aan zet’
Begroting Perikles 2021|2022
Toelichting op de begroting 2021|2022

Herziene stukken Beleids ALV 16 september

Notulen Beleids ALV 16 september 2021
Herzien Beleidsplan ‘Perikles aan zet’ 2021|2022
Herziene Toelichting op de Begroting 21-22
Herziene Begroting 2021|2022
Oplegnotitie beleidsplan ‘Perikes aan zet’ 2021|2022

Oplegnotitie toelichting op de begroting 2021|2022 
Oplegnotitie begroting ‘Perikles aan zet’ 2021|2022
Herziene Notulen Voortgangs ALV 27 mei 2021
Herzien Jaarverslag ‘Perikles Samen Sterk’
Oplegnotitie Jaarverslag ‘Perikles Samen Sterk’
Herzien Financieel Jaarverslag ‘Perikles samen sterk 2020-2021’
Herziene Jaarafrekening 2020-2021
Herziene Jaarbalans 2020-2021

Stukken Wissel ALV 23 september

Agenda Wissel ALV 23 september 2021
Notulen Wissel ALV 23 september 2021

Stukken Halfjaarlijkse ALV 17 februari

Agenda Halfjaarlijkse ALV 17 februari 2022
Halfjaarverslag 2021|2022 ‘Perikles aan zet’
Financieel halfjaarverslag ‘Perikles aan zet’ 
Halfjaarlijkse afrekening per 01-02-2022
Halfjaarlijkse balans per 01-02-2022
Infographic Halfjaarverslag ‘Perikles aan zet’
Verslaglegging Raad van Toezicht

Overige stukken
Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2022
Voordracht ereleden: Marcel Adelaar
Voordracht ereleden: Sebastiaan Steenman
Competenties Periklesbestuur 2022 

Vertrouwenspersoon stukken
Competentiedocument Vertrouwenspersoon
Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Perikles 
Oplegnotitie Vertrouwenspersonen
Protocol Vertrouwenspersoon


Stukken Extra Halfjaarlijkse ALV 7 maart
Agenda Extra Algemene Ledenvergadering 7 maart 2022
Competenties Perikles bestuur 2022
Competenties Perikles bestuur 2022 – wijzigingen gemarkeerd

 

Herziene Stukken Halfjaarlijkse ALV 17 februari

Notulen halfjaarlijkse ALV 17 februari 2022
Herzien halfjaarverslag ‘Perikles aan zet’ 2021|2022
Oplegnotitie halfjaarverslag ‘Perikles aan zet’ 2021|2022
Herzien Financieel halfjaarverslag ‘Perikles aan zet’ 2021-2022
Oplegnotitie Financieel halfjaarverslag ‘Perikles aan zet’ 2021-2022
Herzien Halfjaarlijkse afrekening per 1-2-22
Herzien Halfjaarlijkse balans per 01-02-22.
Herzien Competentiedocument Vertrouwenspersoon
Herzien Protocol Vertrouwenspersoon
Herzien Oplegnotitie Vertrouwenspersonen

 

Herziene Stukken Halfjaarlijkse ALV 7 maart
Notulen Vervolg Halfjaarlijkse ALV 7 maart
Herziene Voordracht ereleden Marcel Adelaar
Herziene Voordracht Ereleden Sebastiaan Steenman
Oplegnotitie Voordracht Ereleden Marcel Adelaar
Oplegnotitie Voordracht Ereleden Sebastiaan Steenman

Stukken Voortgangs ALV 19 mei
Beleid en begroting
Agenda Voortgangs Algemene Ledenvergadering 19 mei
Voortgangsverslag ‘Perikles aan zet’
Infographic Voortgangsverslag Perikles aan zet
Financieel voortgangsverslag ‘Perikles aan zet’ 2021-2022
Voortgangsafrekening 2021-2022 – Begroting
Voortgangsbalans 2021-2022
Verslaglegging Raad van Toezicht

Overige stukken
Voordracht kandidaatsbestuur 2022|2023
Voorstellen Raad van Toezicht 2022|2023
Medewerkersenquête 2021l2022

Herziene stukken Voortgangs ALV 19 mei
Notulen
Notulen Voortgangs ALV 19 mei

Herziene stukken
Oplegnotitie voortgangsverslag ‘Perikles aan zet’
Herzien Voortgangsverslag ‘Perikles aan zet’
Oplegnotitie Resultaten Medewerkersenquête 2021l2022
Herziene Resultaten Medewerkersenquête 2021l2022
Oplegnotitie Financieel voortgangsverslag ‘Perikles aan zet’ 2021-2022
Herzien Financieel voortgangsverslag ‘Perikles aan zet’ 2021-2022

Stukken Beleids ALV 15 september

Agenda Beleids ALV 15 september 2022
Jaarverslag Perikles aan zet 2021-2022
Infographic Jaarverslag Perikles aan zet 2021-2022
Financieel jaarverslag ‘Perikles aan zet’ 2021-2022
Jaarbalans per 01-09-22
Jaarrekening 2021-2022
Notulen Voortgangs ALV 19 mei
Verslaglegging RvT Beleids ALV

Herziene stukken Beleids ALV 15 september

Herzien Jaarverslag 2021|2022 ‘Perikles aan zet’
Oplegnotitie jaarverslag ‘Perikles aan zet’
Herzien Financieel Jaarverslag ‘Perikles aan zet’ 2021|2022
Herziene Jaarrekening 2021|2022
Herziene Jaarbalans per 01-09-22
Herziene Voordracht Raad van Toezicht 2022|2023

20e bestuur

Stukken Beleids ALV 16 september

Agenda Beleids ALV 16 september 2021
Jaarverslag ‘Perikles samen sterk’
Financieel Jaarverslag ‘Perikles samen sterk’
Jaarrekening 2020|2021
Jaarbalans 2020|2021
Verslaglegging Raad van Toezicht
Notulen Voortgangs ALV 27 mei
Infographic Jaarverslag ‘Perikles samen sterk’

Herziene Stukken Voortgangs ALV 27 mei

Herziene Notulen Halfjaarlijkse ALV 18 februari 2021
Notulen Voortgangs ALV 27 mei 2021
Oplegnotitie Voortgangsupdate ‘Perikles samen sterk’ 2020|2021
Herziene Voortgangsupdate ‘Perikles samen sterk’ 2020|2021

Stukken Voortgangs ALV 27 mei

Vergadering
Agenda Voortgangs ALV 27 mei 2021
Verloop Voortgangs ALV 27 mei 2021

Beleid en begroting
Infographic Voortgangsupdate ‘Perikles samen sterk’
Voortgangsupdate ‘Perikles samen sterk’
Financieel Voortgangsverslag ‘Perikles samen sterk’
Voortgangsafrekening 2020|2021
Voortgangsbalans 2020|2021
Verslaglegging Raad van Toezicht

Notulen
Notulen Halfjaarlijkse ALV 18 februari 2021

Overige stukken
Voordracht kandidaatsbestuur 2021|2021
Voorstellen Raad van Toezicht 2021|2022
Notulen Discussiemiddag Stress 22 maart 2021

ALV presentaties
Filmpje presentatie Voortgangsupdate 2020|2021
Filmpje presentatie Financieel Voortgangsverslag 2020|2021

Herziene Stukken Halfjaarlijkse ALV 18 februari

Notulen Halfjaarlijkse ALV 18 februari 2021
Oplegnotitie halfjaarverslag ‘Perikles samen sterk’ 2020|2021
Herzien halfjaarverslag ‘Perikles samen sterk’ 2020|2021
Oplegnotitie financieel halfjaarverslag ‘Perikles samen sterk’ 2020|2021
Herzien financieel halfjaarverslag ‘Perikles samen sterk’ 2020|2021
Herzien halfjaarlijkse afrekening 2020|2021

Stukken Halfjaarlijkse ALV 18 februari

Vergadering
Agenda Halfjaarlijkse ALV 18 februari 2021
Verloop Halfjaarlijkse ALV 18 februari 2021

Beleid en begroting
Infographic Halfjaarverslag ‘Perikles samen sterk’
Halfjaarverslag ‘Perikles samen sterk’
Financieel Halfjaarverslag ‘Perikles samen sterk’
Halfjaarlijkse afrekening 2020|2021
Halfjaarlijkse balans 2020|2021
Verslaglegging Raad van Toezicht ALV 18 februari 2021

Notulen
Herziene Notulen Beleids ALV 17 september
Herziene Notulen Wissel ALV 24 september

Overige stukken
Infographic Periklesenquête 2020|2021
Resultaten Periklesenquête 2020|2021
Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2021
Competenties Periklesbestuur 2021

ALV presentaties
Filmpje presentatie Halfjaarverslag 2020|2021
Filmpje presentatie Financieel Halfjaarverslag 2020|2021
Filmpje presentatie Periklesenquête 2020|2021

 

Herziene stukken Beleids ALV 17 september
Notulen Beleids ALV 17 september 2020
Oplegnotitie Beleidsplan ‘Perikles samen sterk’ 2020-2021
Herzien Beleidsplan ‘Perikles samen sterk’ 2020-2021
Oplegnotitie jaarverslag Perikles bouwt voort
Herzien jaarverslag 2019-2020 Perikles bouwt voort

Stukken Wissel ALV 24 september
Agenda Wissel ALV 24 september
Notulen Wissel ALV 24 september

Stukken Beleids ALV 17 september
Agenda Beleids ALV 17 september
Verloop Beleids ALV 17 september
Beleidsplan ‘Perikles samen sterk’
Infographic beleidsplan ‘Perikles samen sterk’
Begroting 2020|2021
Toelichting op de begroting 2020|2021

You do not have access to this post.Infographic beleidsplan ‘Perikles samen sterk’

18e bestuur

Stukken Beleids ALV 19 september
Agenda Beleids ALV 19 september
Jaarverslag ‘Groeien met Perikles’
Financieel Jaarverslag ‘Groeien met Perikles’
Jaarrekening 2018|2019
Jaarbalans 2018|2019
Verslaglegging Raad van Toezicht
Notulen Voortgangs-ALV 23 mei

Herziene stukken Beleids ALV 19 september

Oplegnotitie jaarverslag ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019
Herzien jaarverslag ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019
Oplegnotitie financieel jaarverslag ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019
Herzien financieel jaarverslag ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019

Stukken Beleids ALV 20 september

Agenda
Beleidsplan ‘Groeien met Perikles’
Begroting 2018|2019
Toelichting begroting 2018|2019

Herziene stukken beleids ALV 20 september

Notulen Beleids ALV 20 september 2018
Herzien notulen Voortgangs ALV 2018
Oplegnotitie beleidsplan ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019
Herzien beleidsplan ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019
Oplegnotitie toelichting op begroting ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019
Herzien toelichting op begroting ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019
Herzien begroting ‘Groeien met Perikles’ 2018|2019

Wissel ALV 27 september

Notulen Wissel ALV

Stukken Halfjaarlijkse ALV 21 februari

Agenda Halfjaarlijkse ALV
Halfjaarverslag 2018|2019 ‘Groeien met Perikles’
Financieel Halfjaarverslag ‘Groeien met Perikles’
Halfjaarlijkse afrekening per 31-01-2019
Halfjaarlijkse balans per 31-01-2019
Verslaglegging Raad van Toezicht
Notulen Beleids ALV 20-9-2018

Overige stukken
Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2019
Voorlopige competenties Perikles bestuur 2019
Resultaten Perikles enquête 2018-2019
Bankendocument

 

Herziene stukken Halfjaarlijkse ALV 21 februari

Notulen Halfjaarlijkse ALV 21 februari
Oplegnotitie Halfjaarverslag 2018|2019 ‘Groeien met Perikles’
Herzien Halfjaarverslag 2018|2019 ‘Groeien met Perikles’
Oplegnotitie Financieel Halfjaarverslag 2018|2019 ‘Groeien met Perikles’
Herzien Financieel Halfjaarverslag 2018|2019 ‘Groeien met Perikles’
Herziene Halfjaarlijkse Balans

Herziene notulen Beleids ALV 20 september
Herziene Verslaglegging RvT
Herzien document mogelijkheid tot overstap bank
Herzien competenties Perikles bestuurder

Stukken Voortgangs ALV 23 mei

Herziene stukken Voortgangs ALV 23 mei

17e bestuur

Stukken Beleids ALV 20 september

Agenda
Jaarverslag ‘Perikles verwelkomt’
Financieel jaarverslag ‘Perikles verwelkomt’
Jaarrekening 2017|2018
Jaarbalans 2017|2018
Verslaglegging Raad van Toezicht
Notulen Voortgangs ALV 31-05-2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Beleid persoonsgegevens sv Perikles
Privacy statement sv Perikles
Protocol persoonsgegevens sv Perikles

Herziene stukken beleids ALV 20 september

Notulen Beleids ALV 20 september 2018
Herzien notulen Voortgangs ALV 2018
Oplegnotitie financieel jaarverslag ‘Perikles verwelkomt’ 2017|2018
Herzien financieel jaarverslag ‘Perikles verwelkomt’ 2017|2018
Herzien Privacy statement studievereniging Perikles
Herzien Beleid persoonsgegevens studievereniging Perikles

Stukken voortgangs ALV 31 mei

Agenda Voortgangs ALV 31 mei
Voortgangsverslag 2017|2018 ‘Perikles verwelkomt’ 
Financieel voortgangsverslag 2017|2018
Voortgangs afrekening 2017|2018
Voortgangs balans 2017|2018
Notulen halfjaarlijkse ALV 22-02-18
Verslaglegging RvT Voortgangs ALV 
Voorstellen RvT 2018-2019
Eindrapport Werkgroep Ontwikkelingen Binnen Perikles
Reactie Bestuur op eindrapport Ontwikkelingen Binnen Perikles
Voordracht 18e kandidaatsbestuur
Algemeen Lotingbestand

Herziene stukken halfjaarlijkse ALV 22 februari

Notulen Halfjaarlijkse ALV 22 februari 2018
Oplegnotitie halfjaarverslag 2017|2018
Herziene halfjaarverslag ‘Perikles verwelkomt’ 2017|2018
Oplegnotitie financieel halfjaarverslag 2017|2018
Herziene financieel halfjaarverslag 2017|2018 
Herziene halfjaarlijkse afrekening 2017|2018
Competenties Periklesbestuur

Halfjaarlijkse ALV 22 februari

Agenda Halfjaarlijkse ALV 7 februari
Halfjaarverslag 2017|2018 ‘Perikles verwelkomt’ 
Financieel halfjaarverslag 2017|2018
Halfjaarlijkse afrekening 2017|2018
Halfjaarlijkse balans 2017|2018
Notulen beleidsALV 14-09-17
Notulen wissel ALV 21-09-17
Verslaglegging RvT
Voordracht Raad van Bestuursvoordracht

Wissel ALV 21 september

Notulen Wissel ALV 

Stukken Beleids ALV 14 september

Beleidsplan ‘Perikles verwelkomt’ 
Begroting 2017|2018
Toelichting begroting 2017|2018 

Herziene stukken beleids ALV 14 september

16e bestuur

Stukken Beleids ALV 14 september

Agenda
Jaarverslag ‘Perikles pakt kansen’
Financieel jaarverslag ‘Perikles pakt kansen’
Jaarrekening 2016|2017
Jaarbalans 2016|2017
Verslaglegging Raad van Toezicht
Notulen VoortgangsALV 20-06-2017

 

Stukken Voortgangs ALV 20 juni

Beleid en begroting
Agenda Voortgangs ALV 20 juni
Voortgangsverslag zestiende bestuur: Perikles pakt kansen
Financieel voortgangsverslag zestiende bestuur
Afrekening per 31-05-17
Balans per 31-05-17

Raad van Toezicht
Financiële verslaglegging
Beleidsmatige verslaglegging
Voorstel RvT 2017-2018

Overige stukken
Voordracht zeventiende kandidaatsbestuur

Herziene stukken halfjaarlijkse ALV 7 februari

Notulen Halfjaarlijkse ALV 7 februari 2017

Oplegnotitie halfjaarverslag 2016|2017
Herziene halfjaarverslag ‘Perikles pakt kansen’ 2016|2017
Oplegnotitie financieel halfjaarverslag 2016|2017
Herziene financieel halfjaarverslag 2016|2017
Toelichting financiën Research Project 2016|2017
Herziene halfjaarlijkse afrekening 2016|2017
Herziene halfjaarlijkse balans 2016|2017
Herziene resultaten Periklesenquête 2016|2017
Resultaten medewerkersenquête 2016|2017

Halfjaarlijkse ALV 7 februari

Agenda Halfjaarlijkse ALV 7 februari
Halfjaarverslag 16e bestuur: Perikles pakt kansen
Financieel halfjaarverslag 16e bestuur
Begroting per 18-01-17
Balans per 18-01-17

Notulen
BeleidsALV 22-09-16
Wissel ALV 29-09-16

Raad van Toezicht
Financiële verslaglegging
Beleidsmatige verslaglegging

Overige stukken
Voordracht erelid Maarten van Bottenburg
Voordracht ereleden eerste bestuur der sv Perikles
Voordracht Raad van Bestuursvoordracht
Competenties bestuurslid Perikles
Resultaten Periklesenquête 2017
Ingezonden brief MeuCo

Herziene stukken beleids ALV 22 september

 

Naast bovenstaande digitaal beschikbare bestanden, zijn er tijdens deze ALV’s ook andere documenten gebruikt. Mits beschikbaar zijn deze op te vragen bij het huidige bestuur.

You do not have access to this post.

X