Perikles Adviesgroep

De Perikles Adviesgroep (PAG) is verbonden aan studievereniging Perikles en gelieerd aan de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Het doel van de Perikles Adviesgroep is om enerzijds studenten kennis te laten maken met het adviesvak en het bedrijfsleven, anderzijds om organisaties te adviseren over complexe problemen. Onze studenten leveren organisaties nieuwe perspectieven.

Wat is de Perikles Adviesgroep?
De Perikles Adviesgroep is een werkgroep bestaande uit vier tot zes studenten die samen gedurende tien weken werken aan een adviesopdracht van een organisatie. In deze tien weken krijgen zij ondersteuning van docenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap, een professionele consultant en een panel van alumni, allen werkzaam in de adviessector.

Het idee achter het concept is om studenten een authentieke (leer)ervaring te bieden binnen de advieskunde. Daarnaast kunnen zij, als student van de beste opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Nederland, bruikbare adviezen geven aan (maatschappelijke) organisaties.

Interesse, neem contact op!
Heeft u interesse in het concept, neem dan vrijblijvend contact op. In verenigingsjaar 2020-2021 is Mitch Opperhuizen vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de Perikles Adviesgroep. U kunt contact opnemen door te mailen naar extern@svperikles.nl of door tijdens kantooruren te bellen naar 030 253 92 69.

Deelnemen aan een project?

Houd de Facebookpagina ‘Peri Kles’ goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de interessebijeenkomst en de komende projecten. Je kunt ook altijd de coördinator extern van het bestuur Mitch Opperhuizen even aanspreken voor meer informatie.

Projecten

Gemeente Den Haag – Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

In januari gaat de Perikles Advies Groep van start. Na vorig jaar een succesvolle opdracht bij ABN AMRO te hebben uitgevoerd, richten wij ons dit keer op een hele andere…

ABN AMRO MeesPierson

PAG zal in verenigingsjaar 2019 l 2020 samenwerken met ABN AMRO MeesPierson. Ben je geïnteresseerd om hieraan deel te nemen neem dan contact op met de coördinator extern via extern@svperikles.nl…

Public Cinema – van output naar impact

In het tweede traject van de Perikles Adviesgroep in collegejaar 2017|2018 hebben vier studenten gewerkt aan een advies voor Public Cinema. De opdracht luidde: Hoe kan Public Cinema voor opdrachtgevers ‘visueel partner’…

Gemeentelijk Inkoop Platform

De afgelopen weken heeft de eerste Perikles Advies Groep (PAG) van dit collegejaar in opdracht van het Gemeentelijk Inkoop Platform gewerkt aan een rapport over de kwantitatieve capaciteit van de…

Gemeente Stichtse Vecht

In het collegejaar 2016|2017 heeft de Perikles Advies Groep intern onderzoek aan het doen bij Gemeente Stichtse Vecht. Dit traject ging over de organisatiestructuur van de gemeente.

Giro d’Italia

In het derde traject van de Perikles Advies Groep deden we met z’n vieren onderzoek naar de organisatorische waarde van Giro Gelderland, als onderdeel van het officiële adviesrapport. Samen met…

Provincie Utrecht

De Perikles Adviesgroep heeft vorig jaar tussen november en maart voor Provincie Utrecht onderzoek gedaan naar hoe jongeren beter betrokken kunnen worden bij de besluitvorming van de provincie. Het werk…

Stichting Move

In 2015 werkte de Perikles Adviesgroep samen met Stichting Move. De Adviesgroep onderzocht in hoeverre er binnen de projecten van Stichting Move verbinding plaatsvond tussen studenten en kinderen.

X