Docent van het Jaar

Docent van het jaar

Ieder jaar wordt door studievereniging Perikles een verkiezing uitgeschreven voor USBO Docent van het Jaar. Dit jaar zijn er drie docenten genomineerd die kans maken op de titel; Marlot Kuiper, Julia Penning de Vries en Joram Feitsma! De winnaar wordt door Perikles zelfs voorgedragen voor de universiteitsbrede Docent van het Jaar verkiezing. De winnaar zal medio oktober bekend gemaakt worden. Hieronder zie je een beschrijving van de docenten. Stemmen kan onderaan deze pagina in het formulier of via inschrijvingen.

Marlot Kuiper
Marlot herinnert zich nog goed het moment dat ze het USBO-pand binnen kwam als nieuwsgierige scholier op zoek naar een passende studie. Eindelijk, dit was het! De B&O-thema’s en de kleinschalige open sfeer van USBO voelden als thuiskomen. En nu, bijna 15 jaar later, werkt ze nog steeds met heel veel plezier bij USBO als Universitair Docent. Ze vindt het een hele mooie waardering om samen met Julia en Joram genomineerd te zijn voor deze belangrijke prijs!

Je kunt Marlot kennen van KO, BOP, de leerkring Publiek Management die ze coördineert, als tutor in jaar 2/3, en hopelijk ook vanuit de OC! In de OC werkt Marlot samen met studenten en collega docenten aan een verdere verbetering van het USBO onderwijs. Want hoewel we met recht trots zijn om wat met elkaar voor elkaar krijgen, moeten we altijd oog blijven houden voor dingen die (nog) minder goed gaan, en hoe we nieuwe uitdagingen kunnen aanpakken.

De afgelopen jaren zag de hele wereld, en dus ook onze USBO community en het onderwijs, er zo anders uit dan we ons ooit voor mogelijk hadden gehouden. Marlot heeft van dichtbij gezien hoe corona erin hakte en zware druk legde op het welzijn van studenten en docenten. In de OC hebben we dit thema bespreekbaar gemaakt en opgepakt, maar ook in haar eigen onderwijs probeert Marlot altijd aandacht te hebben voor hoe het met studenten gaat. Ze hoopt dat studenten haar vooral zien als heel laagdrempelig, enthousiast, open en eerlijk. Als docent is het belangrijk dat je dingen kunt vertellen, maar misschien nog wel belangrijker is dat je goed kunt luisteren!

Coachende rollen passen Marlot goed, bijvoorbeeld in scriptie trajecten of als tutor. Maar ook in werkgroep verband probeert Marlot het leerproces te ondersteunen. Ze vindt het belangrijk om het eigenaarschap van studenten te stimuleren; leren doe je met en van elkaar, en samen ben je verantwoordelijk voor het leerproces. Als docenten hebben we trouwens ook een ‘leerverantwoordelijkheid’; leren doe je je hele leven lang, ook als docent! Bij leren hoort ook relativeren. Bijvoorbeeld ‘de scriptie’ staat met recht te boek als een grote en belangrijke opdracht, maar Marlot weet uit eigen ervaring dat je juist veel leert als dingen niet meteen perfect lukken. In een tijd waar er zo veel nadruk ligt op ‘presteren’ kan het ook heel bevrijdend zijn om te relativeren en te lachen!

Een ambitie van Marlot is om alle mooie dingen die we bij USBO doen – het onderwijs aan studenten en aan professionals, fundamenteel onderzoek en advieswerk – met elkaar te integreren, daar zit onze kracht! Marlot is op al die vlakken actief, en probeert die verschillende ervaringen meer bij elkaar te brengen. Zo verbond ze het BOP thema aan een adviesopdracht waar ze aan werkte, koppelt ze met regelmaat professionals uit het EMP onderwijs aan bachelorstudenten voor scriptieonderzoek, en put ze in de leerkring uit haar eigen ervaringen als onderzoeker. Ze hoopt de komende jaren aan die ambitie te kunnen blijven werken, samen met studenten!

 

Julia Penning de Vries
Na een bachelor sociologie en een onderzoeksmaster, startte Julia in 2016 met een promotieonderzoek bij USBO over People Management in het Voortgezet Onderwijs. Na haar promotie had ze de smaak van onderzoek doen en lesgeven goed te pakken en begon ze in 2020 als universitair docent bij USBO. De afgelopen jaren is Julia betrokken geweest als docent in de minor B&O (MvO en PPV) en als scriptiebegeleider bij de master Strategisch HRM. In 2020 ging ze ook aan de slag in de bachelor, en sindsdien kan je haar ook tegenkomen in vakken in het eerste jaar (MW en OW) en de leerkring (Toekomst van Werk).
Tijdens Julia’s eerste ervaring als cursuscoördinator van Managementwetenschappen in 2020, brak de coronacrisis uit. Een flinke uitdaging voor velen, waaronder voor haar als kersverse coördinator van managementwetenschappen. Door de grote impact die deze crisis op het onderwijs en het (studenten-)leven had, kwamen enkele kernwaarden waar Julia voor staat in het onderwijs extra sterk naar boven: persoonlijke aandacht, flexibiliteit en maatwerk, en heldere communicatie.

Studententijd, “de mooiste tijd van je leven”. Maar tegelijkertijd is dit ook een ingewikkelde tijd. Er verandert immers er een hoop; het scholieren-bestaan is achter de rug, je krijgt meer eigen verantwoordelijkheid, en misschien ga je wel bij een studentenvereniging of op kamers. En dan hebben we de laatste jaren ook nog voor flinke maatschappelijke uitdagingen gestaan die invloed hebben gehad op veel onderdelen van het (studenten-)leven. Om een studentenleven inderdaad de mooiste tijd van je leven te laten zijn, is de juiste ondersteuning essentieel. Persoonlijke aandacht is volgens Julia dan ook erg belangrijk in het onderwijs. Beginnen met een werkgroep of een scriptiebijeenkomst zonder even stil te staan bij hoe het ermee gaat is voor haar een “no go”. Dit hoeven trouwens niet enkel persoonlijke problemen te zijn, ook de leuke gebeurtenissen bespreekt ze graag. Julia is dan ook zeer geïnteresseerd in de ins en outs als er een Perikles feestje is geweest (al helemaal tijdens de werkgroep om 9 uur op vrijdag na een feestje ;).

Daarnaast hecht Julia veel waarde aan flexibiliteit en maatwerk. Als persoonlijke situaties of maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen, moet je soms af kunnen wijken van structuur en gemaakte afspraken. Dit heeft zij het afgelopen jaar zelf ook ervaren toen zij in een lastige persoonlijke situatie zat en daardoor af en toe moest afwijken van gemaakte afspraken of gepland onderwijs. De flexibiliteit en het begrip van de studenten en collega’s waardeerde ze toen enorm. Hierbij heeft Julia geleerd dat heldere communicatie essentieel is. Verwachtingen moeten duidelijk te zijn, en aanpassingen aan gemaakte afspraken of roosters moeten helder gecommuniceerd worden. Daarom streeft Julia ernaar helder en positief naar studenten te communiceren.

Al met al heeft Julia het op USBO erg naar haar zin als docent en is ze hartstikke blij met deze nominatie voor docent van het jaar. Ze kijkt er dan ook enorm naar uit om zich de komende jaren verder te ontwikkelen en in te blijven zetten voor het onderwijs en onderzoek op USBO!


Joram Feitsma

Joram Feitsma loopt al eventjes rond op USBO, want hij studeerde er en deed er zijn promotieonderzoek. Het werk bij USBO vormt voor hem een belangrijk anker, zeker met alle verandering en hectiek van de afgelopen coronajaren. Blijft lekker toch dat dagelijkse fietstochtje naar de Bijlhouwerstraat.

Joram heeft als universitair docent een ietwat bijzonder profiel: hij is namelijk behalve docent-onderzoeker ook coach en trainer in sociale en professionele vaardigheden. Je kunt hem dan ook op allerlei momenten tegenkomen in je studieloopbaan. Misschien dat je tijdens een van zijn werkgroepen voor B&O Klassieken de grot van Plato in bent gedoken, of dat je voor het vak BRM de framing achter politieke cartoons over de oorlog in Oekraïne hebt uitgeplozen. Of je was bij een procesbegeleiding, coachinggesprek of intervisie voor je stage of scriptie. Die veelzijdigheid maakt Jorams werk zo interessant. De vakken helpen uit te zoomen en het grotere plaatje van beleid en maatschappij beter te begrijpen. De trainingen vertrekken juist vanuit de eigen ervaring. Ze zoomen in op complexe dynamieken in groepen en (project)organisaties, en de vraag hoe studenten daarin het beste hun rol kunnen vormgeven.

Joram haalt in zijn rol als tutor en coach veel energie uit het één-op-één-contact met studenten, het samen nadenken over de toekomstige (studie)loopbaan en het samen reflecteren op de doorgemaakte ontwikkeling in de rol als student. Misschien wel juist omdat de studietijd zo’n vormende tijd is – met groei op allerlei fronten en soms ook momenten dat het even schuurt, onhelder of veel is. Ruimte voor reflectie kan dan heel welkom zijn. Iedere student bewandelt zijn of haar eigen pad – erg mooi om met sommigen een stukje mee te lopen op dat pad en te helpen er betekenis aan te geven.

Ook Jorams eigen pad is nog volop in ontwikkeling. Hij duikt voor zijn onderzoek tegenwoordig in de wereld van crisismanagement en desinformatie, is bezig met zijn Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), traint zich verder in het coachingschap, werkt naast het werk aan een nieuw pianoalbum, en rondde onlangs de postacademische opleiding Inside Dynamics in Organizations af. Die opleiding leerde hem scherper te kijken naar de onderstroom in groepen en organisaties. En ook dat kernopgaven op de universiteit als complexe theoretische kennis vergaren, leren onderzoek doen, reflecteren en samenwerken waardevol zijn, maar ook spanning oproepen en soms vragen om in het diepe te springen. Leren is leuk én lastig. De kunst is dan om die spanning te kunnen dragen en on task te blijven. Houvast helpt daarbij. Door met heldere grenzen qua taak, structuur en rol te werken, probeert Joram een veilige onderwijssetting te creëren waarin de groep met plezier leert. Het is mooi werk – met volop ruimte voor reflectie en werkelijk contact, en ruimte voor zowel student als docent om verder te leren.

 

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.

 

X