Docent van het Jaar

Docent van het jaar

Ieder jaar wordt door studievereniging Perikles een verkiezing uitgeschreven voor USBO Docent van het Jaar. Dit jaar zijn er drie docenten genomineerd die kans maken op de titel; Jasmijn van Harten, Jan-Willem van der Roest en Machiel van der Heijden! De winnaar wordt door Perikles zelfs voorgedragen voor de universiteitsbrede Docent van het Jaar verkiezing. De winnaar zal medio oktober bekend gemaakt worden.

 

Jasmijn van Harten

Jasmijn van Harten is eigen kweek van USBO. Ze heeft B&O gestudeerd, daarna promotieonderzoek gedaan en werkt sinds 2016 als universitair docent bij USBO. Zelfs haar 16-maanden oude dochtertje is het resultaat van een nog immer voortdurende USBO-romance. Het moge duidelijk zijn dat haar hart op de Bijlhouwerstraat ligt.

In de bacheloropleiding en de master Strategisch HRM kun je Jasmijn tegenkomen. Sinds een paar jaar is Jasmijn wat minder zichtbaar in bachelorcursussen. Dat komt omdat zij een rol heeft in de coördinatie van onder andere keuzecursussen en de B&O Academie, en dus veel werk achter de schermen verzet. Daarvoor is zij voorzitter geweest van de Faculteitsraad REBO. Door deze activiteiten heeft Jasmijn op gelijke voet samengewerkt met studenten. Jasmijn hield al niet zo van ouderwetse lesmethoden, de associatie ‘oma vertelt’ kwam dan opborrelen, en door meer samen te werken met studenten werd ze gesterkt in haar visie dat co-creatie in kleinschalige leergemeenschappen zoals bij USBO een groot goed is. Leren van en met elkaar dus.

Jasmijn streeft in haar onderwijs dan ook naar student engagement. Uit onderzoek blijkt dat dit positieve effecten heeft zoals hogere cijfers, lagere uitvalpercentages, verhoogd welzijn en vergroot maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Een stevige onderzoeksbasis voor onderwijs past bij Jasmijn: ze houdt van onderzoek doen, het liefst in teamverband. In haar onderzoekssamenwerkingen bestudeert ze hoe (publieke) organisaties de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers kunnen stimuleren en wat dit oplevert. Ze kijkt vaak specifiek naar de rol van leiderschap in dit proces en heeft nadrukkelijk oog voor het welzijn van medewerkers.

Het liefst past ze haar onderwijs, zowel qua vorm als inhoud, aan op de behoeften van studenten. En meestal vinden we elkaar in de verbinding tussen theorie en praktijk. Jasmijn krijgt bijvoorbeeld veel energie van het begeleiden van studenten bij adviesopdrachten. Ze probeert samen met mensen uit haar netwerk realistische organisatievragen in het onderwijs te verwerken en studenten in de rol van junior adviseur te laten groeien. Maar ook het begeleiden van meer creatieve processen, zoals in Scriptieplus trajecten waarbij studenten bijvoorbeeld filmpjes maken over de maatschappelijke impact die ze creëren met hun scriptie, is een goed voorbeeld van het aanpassen op behoeften van studenten en meer coaching gericht onderwijs geven.

In de afgelopen jaren heeft Jasmijn ook ervaren dat een kleinschalige en intensieve leergemeenschap niet altijd rozengeur en maneschijn is. De lat ligt hoog, de druk om dezelfde richting op te bewegen is groot en het eerlijke gesprek hierover wordt lang niet altijd gevoerd. Daarom heeft Jasmijn geld gekregen van de faculteit om een module te ontwikkelen: werken aan je welzijn. Samen met een aantal enthousiaste collega’s en dappere bachelorstudenten vond deze module in collegejaar 2020-2021 voor het eerst plaats. Het heeft de ogen geopend van velen. Wat een bijzondere verhalen kwamen er naar boven. Het was de meest intense onderwijservaring die Jasmijn ooit gehad heeft. We zijn nog lang niet uitgepraat…!

 

Jan-Willem van der Roest

Drie jaar geleden keerde Jan-Willem vanuit een functie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport terug bij USBO. De reden? Hij miste het onderwijs, in het bijzonder het contact met studenten. Jan-Willem heeft een achtergrond in het sportonderzoek, nadat hij in 2010 de master Sportbeleid en Sportmanagement afrondde. Inmiddels is hij zelf actief als docent in diezelfde sportmaster.

De meeste USBO’ers zullen Jan-Willem echter kennen als tutor en enthousiaste leergroepdocent in het eerste jaar. In de afgelopen jaren gaf hij de cursussen Ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, Organisatiewetenschappen en Managementwetenschappen. In die cursussen probeert Jan-Willem te zorgen voor duidelijkheid en helderheid (en waar het kan: humor!) in de uitleg en probeert hij studenten zelf te laten nadenken over de betekenis en de toepassing van de stof. Ook in de leerkring Civil Society kunnen studenten rekenen op Jan-Willems betrokkenheid en enthousiasme.

De Coronaperiode heeft het voor iedereen moeilijker gemaakt om het onderwijs op een goede manier te blijven volgen en om de motivatie voor de studie vast te houden. Jan-Willem heeft in het afgelopen jaar veel contact met zijn studenten onderhouden middels de tutorgesprekken en hij heeft het welzijn van studenten in de gaten proberen te houden. Dit typeert Jan-Willem als docent: hij is betrokken, benaderbaar en toegankelijk. Tijdens de laatste cursus die hij gaf in periode 3 (volledig online) kreeg Jan-Willem het compliment van studenten dat het verzorgen van de online werkgroepen hem ogenschijnlijk weinig moeite kost: zijn online werkgroepen waren de lichtpuntjes in de lockdown!

Naast zijn werk als docent is Jan-Willem actief als adviseur voor USBO Advies. Op dit moment laat hij verschillende studenten kennismaken met het adviseurschap in een zeer inspirerende omgeving: de Eredivisie! In de B&O-academie-module ‘maatschappelijke waarde van de Eredivisie’ werken negen bachelorstudenten in een echt adviestraject voor vier verschillende Eredivisieclubs. Een mooi voorbeeld van hoe Jan-Willem zijn praktijkervaring inbrengt en deelt met studenten.

 

Machiel van der Heijden

Machiel van der Heijden is als universitair docent vanuit de leerstoelgroep Publiek Management betrokken bij het B&O onderwijs. De meeste USBO studenten zullen hem kennen uit 1e-jaars vakken, zoals Bestuurskunde (BBO), IOBO, en Economie en Openbare Financiën (EOF). Daarnaast begeleidt hij scripties in zowel het Bachelor als het Master onderwijs.

Machiel is nu ruim anderhalf jaar werkzaam op de USBO en heeft daarvoor onderwijs gegeven aan de Universiteit Leiden. Het kleinschalige karakter van het USBO-onderwijs bevalt hem erg goed en hij haalt veel plezier uit de interactie met studenten. Hoewel dat online het afgelopen jaar natuurlijk wat minder was, heeft hij wel veel voldoening gehaald uit de manier waarop we met studenten en collega-docenten deze switch hebben opgepakt.

In zijn onderwijs probeert Machiel toegankelijk en benaderbaar te zijn voor studenten. Doorvragen en doorpraten over onderwerpen moet altijd kunnen en studenten moeten zich vrij voelen om hierin het initiatief te nemen. Daarnaast probeert hij binnen zijn onderwijs studenten te stimuleren zich breder te oriënteren. Naast dat je als student op de USBO natuurlijk superveel leert over bestuurs- en organisatiewetenschap, vindt hij het belangrijk dat studenten zich ontwikkelen tot kritische en zelfstandige denkers. De studententijd is bij uitstek een periode waarin je de tijd en ruimte hebt om je eigen interesses te ontdekken en je in allerlei uiteenlopende onderwerpen te verdiepen. Hij probeert in zijn onderwijs studenten aan te moedigen zich dit te realiseren, misschien ook omdat hij zich dit als student toentertijd niet altijd even goed doorhad. Mede daarom ook vindt hij het erg leuk om in het eerste jaar actief te zijn als tutor, en de ontwikkeling die studenten in een jaar doormaken van dichtbij mee te maken.

Naast onderwijs doet Machiel ook onderzoek. In zijn promotieonderzoek heeft hij gekeken naar vormen van internationale samenwerking tussen toezichthouders en ook nu nog doet hij onderzoek naar allerlei vormen van samenwerking in de (semi-)publieke sector. Zijn ervaringen uit het doen van onderzoek probeert hij vaak een plek te geven in zijn eigen onderwijs, bijvoorbeeld om scriptiestudenten te helpen bij de methodologische dilemma’s waar je als onderzoeker tegenaan loopt. Van de vragen en opmerkingen van studenten leert hij dan zelf ook weer.

Al met al vindt Machiel het een grote eer om voor deze prijs genomineerd te zijn en haalt hij hier veel energie uit. Hij kijkt er naar uit om de komende jaren met USBO studenten van verschillende vakken in allerlei maatschappelijke en politieke vraagstukken te duiken.

 

 

X